Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały
Strona głowna  /  Gr. Biedronki
Gr. Biedronki
 
 
5 - LATKI
 
 
 
 
 
DZIEĆMI OPIEKUJĄ SIĘ:
 
mgr Iwona Kowalska - nauczyciel dyplomowany
 
mgr Sylwia Demko - nauczyciel dyplomowany
 
Karolina Wawrzkiewicz - pomoc nauczyciela
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- WRZESIEŃ -

 

 

 

 

Tydzień 1: Moje przedszkole

 

Umiejętności dziecka:

Bawi się i współpracuje z rówieśnikami

Zna zwroty grzecznościowe

Odczuwa przynależność do grupy

Jest samodzielne podczas ubierania, jedzenia i innych czynności

Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat

Rozróżnia stronę prawą i lewą

Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych

 

 

 

 

Tydzień 2: Ja i ty to my

 

Umiejętności dziecka:

Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat

Dzieli wyrazy na sylaby

Wie, jak wyglądają litery: A, O

Wysłuchuje podane głoski w wyrazach

Nazywa emocje i uczucia

Ustala położenie obiektów w przestrzeni

Maluje portret przyjaciela

Bawi się przy muzyce

 

 

 

 

Tydzień 3: To jestem ja

 

Umiejętności dziecka:

Jest samodzielne podczas ubierania, jedzenia i innych czynności

Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną

Rozróżnia podstawowe figury geometryczne

Wie, jak wyglądają cyfry: 1, 2

Wie, co to jest portret i autoportret

Rozróżnia emocje i uczucia

Wie, jak wygląda litera: E

 

 

 

 

Tydzień 4: Lecą liście kolorowe

 

Umiejętności dziecka:

Przelicza elementy

Określa wielkość elementów

Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych

Grupuje przedmioty w sensowny sposób

Słucha piosenek i uczy się ich na pamięć

Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne

Wie, co to jest pogoda

Ubiera się stosownie do pogody

Zna charakterystyczne cechy jesieni

 

 

 

 

 

 

SPACERY I WYCIECZKI

 

- Wycieczka do parku -

 

 

 

 

 

 

UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE

 

 

- 18 września - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka -

"Nasze zdrowie zależy od nas!"

 

 

 

Zobacz też galerię:

http://krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1648

 

 

 

 

 

 

- 15 września - Światowy Dzień Kropki - 

Święto kreatywności, odwagi i zabawy:)

 

 

 
 
 
 
 
 
- Sprzątanie Świata 2020 - 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALIZACJA WYBRANYCH PROJEKTÓW I PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH

 

 

PROGRAM EDUKACYJNY "ODIMIENNA METODA NAUKI CZYTANIA" według koncepcji dr Ireny Majchrzak

W bieżącym roku kontynuujemy wprowadzanie wybranych elementów Odimiennej Metody Nauki Czytania, czyli "Jak bawiąc się z dzieckiem, wprowadzić je w świat czytania".

 

CELE  PROGRAMU

1. Zainteresowanie dzieci kodem literowym.

2. Wypracowanie własnych sposobów uczenia się dzieci i wzajemne pomaganie sobie.

3. Uświadomienie dzieciom fonologicznej cechy języka mówionego, który jest potokiem artykułowanych dźwięków,

z których możemy wyodrębnić słowa, zdania, sylaby i głoski.

4. Opanowanie umiejętności czytania przez wszystkie dzieci.

5. Rozumienie czytanego tekstu.

6. Uspołecznienie dzieci.

7. Zminimalizowanie stresu, na który narażone jest dziecko w trakcie nauki.

 

 

ETAP I. ZABAWY Z IMONAMI /przypomnienie i utrwalenie/

- Interesujemy się kodem literowym - wprowadzenie własnego imienia dziecka jako słowa pisanego - 

 

Zabawa 1 „Imię - klucz”

 

 

Zabawa 2 „Gra w chowanego z moim kolegą”

 

 

Zabawa 3 „Zagubione imiona”

 

 

Zabawa 4 „Lista obecności”

 

 

Zabawa 5 „Litery ukryte w naszych imionach” 

 

 

 

 
 
 
 
 
URODZINY BIEDRONEK
 
 
 
 
 
Nasi wrześniowi Jubilaci:
 
Staś, Pola, Dominik, Maja, Zuzia, Julia i Victor
 
 
 
STO LAT!!!
 
 
 
 
Zapraszamy do galerii zdjęć "BIEDRONKI - WRZESIEŃ"
http://krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1654
 
 
 
 
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2020-10-11